Dětský diagnostický ústav Homole

Poskytujeme

– Speciální pedagogickou a pedagogicko-psychologickou komplexní péči
– Preventivní, poradenskou, edukační, výchovnou činnost
– Odborný výchovně-vzdělávací dohled po celých 24 hodin
– Školní docházku v areálu budovy
– Systémovou práci odborných pracovníků
– Terapeutickou činnost
– Zdravotní péči
– Odbornou pomoc rodičům; zákonným zástupcům

V průběhu diagnostického pobytu jsou umožněny kontakty se zákonnými zástupci

– Návštěvy s možností vycházky
– Telefonické kontakty
– Písemné kontakty

Naše zařízení

– Nabízí diagnostický pobyt v délce 6-8 týdnů
– Zpracovává kompletní diagnostickou zprávu, která navrhuje pro každé dítě specifická výchovná a vzdělávací opatření
– Poskytuje péči dětem plnícím povinnou školní docházku
– Působí v oblasti Jihočeského kraje a kraje Vysočina

Dětí přijímáme na základě

– Předběžného opatření soudu
– Soudně nařízené ústavní výchovy
– Žádosti o diagnostiku či rediagnostiku

Jaké přijímáme děti

– Se závažnými školními a výchovnými problémy
– Týrané, zneužívané, zanedbávané -syndrom CAN
– V ohrožení zdraví a života

Náš odborný tým tvoří

-Psycholog
– Sociální pracovník
– Etopedi
– Speciální pedagogové (učitelé a vychovatelé)
– Zdravotní sestra

Spolupracují s námi

– Dětský lékař
– Dětský psycholog
– Dětský psychiatr
– Sociální pracovníci a kurátoři
– K-centrum
– Jiná odborná pracoviště

 

VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky
• Adresa
Horní 617, 394 64 Počátky
• Ředitel(ka)
Mgr. Nesládková Jiřina
• Telefon
565 495 384, 702 018 742
• Email
vudds.pocatky@seznam.cz

DDŠ Šindlovy Dvory
• Adresa
Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice
• Vedoucí
Mgr. Šulista Petr
• Telefon
387 203 539
• Email
zast.rediteledds@dduhomole.cz

DD a ŠJ Boršov nad Vltavou
• Adresa
Na Planýrce 168, 373 82 Boršov nad Vltavou
• Ředitel(ka)
Mgr. Kouřil Miroslav
• Telefon
387 250 210
• Email
reditel@ddborsov.cz

DD Humpolec
• Adresa
Libická 928, 396 01 Humpolec
• Ředitel(ka)
Ing. Matoušek Pavel
• Telefon
565 532 191, 774 353 554
• Email
dduhumpolec@seznam.cz

DD, MŠ, ZŠ a PŠ Písek
• Adresa
Šobrova 11, 397 01 Písek
• Ředitel(ka)
Mgr. Klíma Ladislav
• Telefon
382 213 292
• Email
info@ddaskoly.cz

Soukromý DD Zbytiny-Koryto
• Adresa
Koryto 32, 383 01 Zbytiny
• Ředitel(ka)
Picek Miloš
• Telefon
388 428 242
• Email
picek@rras.cz

DD Senožaty
• Adresa
Senožaty 199. 394 56 Senožaty
• Ředitel(ka)
Mgr. Buchalová Martina
• Telefon
565 582 144, 602 401 342
• Email
reditelstvi@ddsenozaty.cz

DD Zvíkovské Podhradí
• Adresa
Zvíkovské Podhradí 42, 397 01 Písek 1
• Ředitel(ka)
Mgr. Fink Vilém, DiS.
• Telefon
382 285 662, 382 285 720
• Email
info@ddzvikov.com

DD Žíchovec
• Adresa
Žíchovec 17, 383 01 Prachatice
• Ředitel(ka)
Mgr. Peiker Josef
• Telefon
388 327 033
• Email
nfo@ddzichovec.cz

DD, ZŠ a ŠJ Horní Planá
• Adresa
Švermova 115 a Sídliště míru 40, 382 26 Horní Planá
• Ředitel(ka)
Mgr. Urban Jan
• Telefon
380 738 258, 602 376 492
• Email
info@detskydomovhp.cz

DD Nová Ves u Chotěboře
• Adresa
Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
• Ředitel(ka)
Coufalová Etela
• Telefon
569 621 522
• Email
ddnv@chot.cz

DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
• Adresa
Školní 319, 387 01 Volyně
• Ředitel(ka)
PhDr. Mgr. Pán Jiří
• Telefon
383 372 000, 603 543 191
• Email
ddssvolyne@centrum.cz

DD, ZŠ a ŠJ Radenín
• Adresa
Radenín 1, 391 20 Radenín
• Ředitel(ka)
Bc. Rosa Kamil, DiS
• Telefon
381 298 041
• Email
ddradenin@ddradenin.cz

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
• Adresa
Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
• Ředitel(ka)
Mgr. Macíková Ivana
• Telefon
387 319 203, 720 271 520
• Email
skola@sluchpostcb.cz

 

 

Dětský diagnostický ústav působí v Českých Budějovicích a nejbližším okolí již od roku 1975, kdy došlo k jeho přestěhování z Vodňan.

Od tohoto roku bylo sídlo ve společném areálu Dětského diagnostického ústavu a Ústavu pro neslyšící v Riegrově ulici v Českých Budějovicích. Sounáležitost obou zařízení trvala 15 let a byla provázena neustálými problémy s dostatkem prostoru pro činnost. To se podařilo vyřešit s pomocí Magistrátu města České Budějovice, který nabídl uvolněnou budovu bez potřebného využití.

Dětský diagnostický ústav začal poskytovat své služby od podzimu 1990 v obci Šindlovy Dvory v budově města České Budějovice. Zdejší působiště bylo na nezbytně nutnou dobu, než se ústav mohl přemístit do připravovaného areálu, který byl v sousední obci Homole.

K přemístění došlo v létě 1993 a od 20 září téhož roku, kdy do budovy bývalé školy nastoupily první děti, je sídlo diagnostického ústavu na současné adrese. Poskytované služby jsou pro děti plnící povinnou školní docházku ze spádového území Jihočeského kraje a části kraje Vysočina – území bývalých okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Ve stejném území jsou i následná zařízení našeho dětského diagnostického ústavu do kterých jsou po ukončení diagnostického pobytu správním rozhodnutím děti přeřazeny.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 18. srpna 2005 došlo ke sloučení Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče Šindlovy Dvory 25 s Dětským diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné péče Homole 90.

Nový název sloučené příspěvkové organizace je : Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90, 370 01 Č.Budéjovice.

Fotogalerie

Třídy

Pokoje

Počítačové učebny

Klubovny a vybavení

Budova a hřiště

Kontakty

Mgr. Ira Vladimír

ředitel

Email: reditel@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 490

 

hlavní ekonom

Ing. Sedláčková Pavlína

Email: ekonom@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

vedoucí vychovatelka

Bc. Fenclová Renata

Email: ved.vychovatelka@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

vedoucí učitelka

Mgr. Votrubová Petra

Email: vedouci.ucitelka@dduhomole.cz

psycholog

Mgr. Mottl Richard

Email: psycholog@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

etopedi

Mgr. Lidralová Jitka

Email: etoped1@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

Mgr. Tušl Radek

Email: etoped2@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

Mgr. Kneislová Radomila

Email: etoped3@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

sociální pracovnice

Mgr. Bátinová Lenka

Email: socialni.prac1@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 494

Bc. Doležalová Nina

Email: socialni.prac2@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 494

vedoucí kuchyně

Winterová Pavlína

Email: ved.kuchyne@dduhomole.cz

Telefon: 387 203 491

 

Kontaktní informace:

Provozní doba
08:00 – 15:00

Telefon
387 203 491
Internát – 1. skupina
723 203 679
Internát – 2. skupina
778 423 786
Internát – 3. skupina
778 423 789

Datová schránka
a5qiwq5

Adresa
Budějovická 90, Homole