Středisko výchovné péče Český Krumlov

Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží:

• Diagnostika

• Poradenství

• Ambulantní vedení klientů s poruchami chování či s negativními projevy v sociálním vývoji

• Individuální, rodinná a skupinová psychoterapie

• Sociální prevence

• Víkendové a prázdninové integrované resocializační pobyty pro ohroženou mládež

• Skupinová práce s problémovým kolektivem třídy přímo v místě

• Sociometrie třídního kolektivu

• Pro školy besedy, přednášky, metodická podpora učitelů

Kontakty

TŮMA Jan Mgr.

vedoucí zařízení
vedouci.ck@dduhomole.cz
380 712 426, 770 134 548

Kontaktní informace

Provozní doba
08:00 – 17:00 (pondělí až čtvrtek)
08:00 – 14:30 (pátek)
Telefon
380 712 426

Adresa

T.G. Masaryka 114, Český Krumlov