Středisko výchovné péče Strakonice

Středisko výchovné péče ve Strakonicích při Dětském diagnostickém ústavu v Homolích 90 je školským ambulantním zařízením. Zřizovatelem je MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1. Rozmístění služeb střediska výchovné péče je ve školských zařízeních v okrese Písek, v okrese Prachatice a v okrese Strakonice.

Cílové zaměření:

Pro děti a mladistvé s výchovnými obtížemi, kde selhávají obvyklé postupy.

Pro děti s poruchou přizpůsobivosti.

Pro děti a rodiče v krizové situaci.

Pro děti a mladistvé s příznaky rizikového chování.

 

Formy práce střediska:

Práce s rodinou.

Poradenství pro rodiče. Individuální nebo skupinová práce.

Spolupráce s internátním SVP v Českých Budějovicích, spolupráce s DDÚ v Homolích.

Délka pobytu v uvedených partnerských zařízeních je 8 týdnů. Pozorování a analýza interakcí ve škole. Metodická pomoc nebo poradenství pro učitele, sociální pracovníky nebo pro jiné odborníky. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a poradenství.

Kontakty

BUBLÍKOVÁ Irena Mgr.

vedoucí zařízení
vedouci.st@dduhomole.cz
383 324 717, 724 569 691

Kontaktní informace

Provozní doba
08:00 – 18:00 (pondělí až čtvrtek)
08:00 – 14:00 (pátek)

Telefon
383 324 717, 724 569 691

Adresa
Ellerova 160, Strakonice