STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÝ KRUMLOV

Činnost střediska

• Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží

• Diagnostika

• Poradenství

• Ambulantní vedení klientů s poruchami chování či s negativními projevy v sociálním vývoji

• Individuální, rodinná a skupinová psychoterapie

• Sociální prevence

• Víkendové a prázdninové integrované resocializační pobyty pro ohroženou mládež

• Skupinová práce s problémovým kolektivem třídy přímo v místě

• Sociometrie třídního kolektivu

• Pro školy besedy, přednášky, metodická podpora učitelů

KONTAKTY