STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Kontakty

 

Mgr. Nováček Cyril

vedoucí zařízení

Email:  vedouci.cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 354 583

Mgr. Votrubová Petra

vedoucí učitelka

Email:  vedouci.ucitelka@dduhomole.cz

Telefon:  ---

Mgr. Lippmannová Kateřina (dříve Mistolerová)

etoped pobytové části

Email:  etoped1cb@dduhomole.cz

Telefon:  778 423 745

Mgr. Habrda Milan

etoped ambulantní části

Email:  etoped2cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Mgr. Peltanová Ivana

etoped ambulantní části

Email:  etoped3cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Mgr. Souchová Blanka

etoped pobytové části

Email:  etoped4cb@dduhomole.cz

Telefon:  778 423 745

Mgr. Lorencová Věra

etoped ambulantní části

Email:  etoped5cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Mgr. Popelková Petra

psycholog

Email:  psycholog2cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Mgr. Eberlová Jarmila

učitelka 1. výchovné skupiny

 

Telefon:  778 423 745

Mgr. Císařová Růžena

učitelka 2. výchovné skupiny

 

Telefon:  778 423 745

Mačí Lucie

vychovatel 2. výchovné skupiny

 

Telefon:  778 423 921

Hrůza Tomáš

vychovatel 2. výchovné skupiny

 

Telefon:  778 423 921

Sládek Miloslav

vychovatel 1. výchovné skupiny

 

Telefon:  778 423 954

Dvořáková Elena

asistent pedagoga

 

Telefon:  778 423 954, 778 423 921

Sudík Jaroslav

asistent pedagoga

 

Telefon:  778 423 954, 778 423 921

Bc. Krzoková Silvie

sociální pracovnice ambulantí části

Email:  socialni.praccb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Bc. Beková Zdeňka

sociální pracovnice pobytové části

Email:  socialni.prac2cb@dduhomole.cz

Telefon:  386 355 888

Dejčmarová Marie

hospodářka zařízení

Email:  ucetnicb@dduhomole.cz

Telefon:  778 423 745