STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středisko výchovné péče České Budějovice je školským zařízením pro preventivně výchovnou činnost.

Nabízíme služby pro:

 • děti a mládež,
 • rodiče,
 • pedagogy.

Se zaměřením na:

 • krizové situace dítěte,
 • poruchy chování,
 • poradenství pro rodiče,
 • práce se školními kolektivy.

Našimi klienty jsou:

 • děti s výchovnými a výukovými problémy jako jsou špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování,
 • děti, které si nerozumějí s vrstevníky (uzavřené, samotářské, konfliktní),
 • oběti šikany a jejich agresoři.

Formou bezplatné konzultační pedagogicko-psychologické činnosti:

 • poskytování a zajišťování informací, přednášky a ukázkové skupiny.

Dále nabízíme:

 • diagnosticko-terapeutickou pomoc formou pobytu v internátním zařízení (doporučená doba jsou 2 měsíce) pro chlapce i děvčata.

Naše služby směřují k včasnému a tím úspěšnému řešení potíží v životě dítěte a k prevenci vážných problémů.


 Bližší informace v sekci informace pro rodiče.
KONTAKTY