DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU ŠINDLOVY DVORY

Pracoviště dětský domov se školou má sídlo v Litvínovicích 25, 370 01 České Budějovice.

Zařízení zahrnuje výuku v základní škole, a část internátní pro mimoškolní činnosti. Výuka probíhá ve třech třídách, mimoškolní činnost ve třech výchovných skupinách rodinného typu. Pro mimoškolní činnosti slouží posilovna a počítačová učebna . Součástí zařízení je také školní jídelna. Provoz DDŠ je nepřetržitý.

V rámci činnosti se chlapci účastní různých soutěží, zejména se sportovním zaměřením, hipoterapie, učí se pracovat s Internetem a PC, je zajišťována i kulturní činnost. V rámci letní prázdninové činnosti jsou organizovány rekreační pobyty mimo zařízení. Účastí na sportovních a uměleckých přehlídkách a soutěžích je směřováno ke zlepšení reedukačního a resocializačního procesu jednotlivců i kolektivu dětí.

V oblasti sociálně patologických jevů je pracováno podle MPP, stanovené úkoly jsou průběžné plněny během celého školního roku na úseku školní i mimoškolní výchovy. Velká pozornost je věnována problematice šikany, kde se postupuje podle speciálně vypracovaného metodického pokynu.

KONTAKTY