Středisko výchovné péče Strakonice

Středisko výchovné péče ve Strakonicích při Dětském diagnostickém ústavu v Homolích 90 je školským ambulantním zařízením. Zřizovatelem je MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1. Rozmístění služeb střediska výchovné péče je ve školských zařízeních v okrese Písek, v okrese Prachatice a v okrese Strakonice.

Cílové zaměření:

  • Pro děti a mladistvé s výchovnými obtížemi, kde selhávají obvyklé postupy.
  • Pro děti s poruchou přizpůsobivosti. Pro děti a rodiče v krizové situaci.
  • Pro děti a mladistvé s příznaky rizikového chování.

Formy práce střediska:

  • Práce s rodinou.
  • Poradenství pro rodiče.
  • Individuální nebo skupinová práce.
  • Spolupráce s internátním SVP v Českých Budějovicích, spolupráce s DDÚ v Homolích. Délka pobytu v uvedených partnerských zařízeních je 8 týdnů.
  • Pozorování a analýza interakcí ve škole.
  • Metodická pomoc nebo poradenství pro učitele, sociální pracovníky nebo pro jiné odborníky.
  • Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a poradenství.

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí - Čtvrtek         8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
Pátek                           8:00 - 12:00    12:30 - 14:00Adresa:

Ellerova 160
386 01 Strakonice
telefon: 383 324 717
mobilní: 724 569 691
email: svpstrakonice@seznam.cz