Omezení činnosti SVP ČB, na základě nařízení vlády k zabránění šíření COVID-19


Obnovení činnosti SVP České Budějovice (ambulantní část od 11. 5., pobytová od 25. 5. 2020)

 

Důležité informace pro klienty nebo pro zájemce o služby

Středisko postupuje od 11. 5. 2020 v souladu s Opatřením zařízení (aktualizace k 11. 5. 2020) a také manuálem MŠMT - Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020.

Pro klienty a zájemce o služby platí:
  • vstup do střediska je umožněn pouze s účinnou ochranou dýchacích cest (nejčastěji rouškou);
  • vstoupit smí pouze klient (dítě) a jedna doprovázející osoba (!) - v případě více osob zůstávají tito mimo budovu, nejsou vpuštěni dovnitř;
  • → při vstupu je povinností každého klienta a jeho doprovodu provést dezinfekci rukou (připraveným dezinfekčním prostředkem);
  • → při vstupu zákonný zástupce za sebe a své dítě podepisuje Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - bez tohoto prohlášení nelze poskytovat služby;
  • → při pohybu univtř střediska je povinnost i nadále nosit ochranu dýchacích cest, s výjimkou čekárny, nejsou-li zde jiné osoby a s výjimkou činnosti s konkrétním pracovníkem, je-li dodržena vzdálenost alespoň 2 metry a je-li toto pracovníkem umožněno;
  • → pro případ sejmutí ochrany dýchacích cest musí mít klient a jeho doprovod igelitový sáček, do kterého roušku uloží;
  • → v pobytové části je zprovozněna pouze jedna skupina (do konce školního roku 2019/2020), jejíž kapacita je nyní zcela naplněna;
  • → v případě zájmu o pobytové služby je možný nástup dalších klientů od září, tedy až v novém školním roce 2020/2021.
  • .
  • .
KONTAKTY