Činnost SVP České Budějovice od 1. 9. 2021 do odvolání

 

Důležité informace pro klienty a zákonné zástupce

Pobytová část - klient (zákonní zástupci) předloží při přijímání do potvrzení o negativním testu na COVID-19 z odběrové laboratoře (u PCR testu ne starší 72 hodin, u AG testu ne starší 48 hodin), nebo provede samotest při příchodu do střediska. Středisko nezajišťuje testování klientů a ani jim testy neposkytuje. Při návratu z víkendů již není třeba testování provádět.

V případě celodenního pobytu přichází a odchází klient každý den v doprovodu. Zároveň klient (zákonný zástupce) každý týden (zpravidla v pondělí) podepisují "Prohlášení o bezpříznakovosti".

Obecná informace

1) Pokud se klient při přijímání na pobyt neprokáže výše uvedeným potvrzením z odběrové laboratoře nebo pokud klient (zákonný zástupce) odmítne provést samotest při příchodu do zařízení, nebude internátní pobyt realizován.

2) V případě podezření na nákazu nemocí COVID-19 postupuje zařízení podle aktuálně platných předpisů pro školy a školská zařízení.

3) V ojedinělých případech může být v průběhu pobytu proveden AG test u klienta, při podezření na nákazu. Zákonní zástupci jsou informováni, v případě jejich nesouhlasu s otestováním jsou povinni klienta ze zařízení neprodleně odvézt.

 

Ambulantní část - v provozu ve standardním režimu, s maximálním důrazem na dodržování zásad ochrany před nákazou COVID-19. Povinnost testovat klienty v ambulantní části není, při příchodu platí povinnost vyplnit a podepsat prohlášení o bezpříznakovosti.

 

Pro všechny klienty a zákonné zástupce, kteří přichází do SVP Č. Budějovice i nadále platí povinnost chránit si dýchací cesty (nos, ústa):
  • POUZE respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95).

 

Do SVP České Budějovice nebude umožněn vstup osobám v rouškách (látkových i chirurgických) a dalších jiných ochranných prostředcích, než je výše uvedený respirátor. Zároveň nebude do prostoru zařízení vpuštěn kdokoliv, kdo si odmítne stanovenou ochranu dýchacích cest nasadit.

Klienti pobytové části budou zákonnými zástupci vybaveni potřebným množstvím respirátorů a chirurgických roušek (pro vstup do jiných zařízení a pro pobyt na veřejnosti, kde platí povinnost mít minimálně chirurgickou roušku)!

  • Pro případné dotazy volejte tel. č. 386 355 888 nebo 607 016 598.
KONTAKTY