Středisko výchovné péče Č. Budějovice

KONTAKTY
..................................................................................................................

Středisko výchovné péče České Budějovice
Dukelská 23a
České Budějovice
ambulance - 386 355 888, mobil: 607 016 598
/ fax: 386 354 582

internát - 1. výchovná skupina 778 423 954, 2. výchovná skupina 778 423 921

Mgr. Bc. Martin Dvořák
vedoucí SVP Č. Budějovice
386 354 583
vedouci.cb@dduhomole.cz
Mgr. Petra Votrubová
vedoucí učitelka
778 423 745
vedouci.ucitelka@dduhomole.cz
Mgr. Milan Habrda
etoped
386 355 888
etoped2cb@dduhomole.cz
Mgr. Kateřina Mistolerová (dříve Lippmannová)
etoped
778 423 745
etoped1cb@dduhomole.cz
Mgr. Ivana Peltanová
etoped
386 355 888
etoped3cb@dduhomole.cz
Mgr. Věra Lorencová
etoped
778 423 745
etoped5cb@dduhomole.cz
Mgr. Kateřina Krásová
psycholog
386 355 888
psycholog1cb@dduhomole.cz
Mgr. Petra Popelková
psycholog
386 355 888
psycholog2cb@dduhomole.cz
Mgr. Jaroslava Eberlová
učitel
778 423 745
ucitel1cb@dduhomole.cz
Mgr. Růžena Císařová
učitel
778 423 745
Mgr. Radka Smolíková
vychovatel 2. VS
778 423 921
Tomáš Hrůza
vychovatel 2. VS
778 423 921
Bc. Renata Poláková
vychovatel 1. VS
778 423 954
Bc. Rostislav Kuchyňka
vychovatel 1. VS
778 423 954
Radka Košťálová
asistent pedagoga
778 423 954
778 423 921

Jaroslav Sudík
asistent pedagoga
778 423 954
778 423 921

Bc. Silvie Krzoková
sociální pracovnice
386 355 888
socialni.praccb@dduhomole.cz
Marie Dejčmarová  
účetní
778 423 745
ucetnicb@dduhomole.cz
Bc. Adéla Stluková
vychovatel