Vítejte na našich stránkách

Poskytujeme:

  • speciální pedagogickou a pedagogicko-psychologickou komplexní péči,
  • preventivní, poradenskou, edukační, výchovnou činnost,
  • odborný výchovně-vzdělávací dohled po celých 24 hodin,
  • školní docházku v areálu budovy,
  • systémovou práci odborných pracovníků,
  • terapeutickou činnost,
  • zdravotní péči,
  • odbornou pomoc rodičům; zákonným zástupcům.