Dětský diagnostický ústav

KONTAKTY
..................................................................................................................

Diagnostický ústav Homole
Homole 90
387 203 491-2

internát - 1. výchovná skupina 723 203 679, 2. výchovná skupina 778 423 786, 3. výchovná skupina 778 423 789

Mgr. Vladimír Ira
ředitel zařízení
387 203 490
reditel@dduhomole.cz
Ing. Pavlína Sedláčková
hlavni ekonom
387 203 491
ekonom@dduhomole.cz
Bc. Renata Fenclová
zástupce ředitele pro DDU
387 203 491
ved.vychovatelka@dduhomole.cz
Mgr. Petra Votrubová
vedoucí učitelka
778 423 745
vedouci.ucitelka@dduhomole.cz
Mgr. Jitka Lidralová
etoped
387 203 491
etoped1@dduhomole.cz
Mgr. Radek Tušl
etoped
387 203 491
etoped2@dduhomole.cz
Mgr. Radomila Kneislová
etoped
387 203 491
etoped3@dduhomole.cz
Mgr. Richard Mottl
psycholog
387 203 491
psycholog1@dduhomole.cz
Barbora Hlavatá Dis.
sociální pracovnice
387 203 494
socialni.prac1@dduhomole.cz
Bc. Zdeňka Beková
sociální pracovnice
387 203 494
socialni.prac2@dduhomole.cz
Pavlína Winterová
vedoucí kuchyně
387 203 491
ved.kuchyne@dduhomole.cz
Mgr. Lenka Bátinová
sociální pracovniceDětský domov se školou Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 25
387 203 539

Mgr. Petr Šulista
zástupce ředitele pro DDŠ
387 203 539
zast.rediteledds@dduhomole.cz
Mgr. Michaela Korbelová
etoped
387 420 070
etopeddds@dduhomole.cz
Bc. Václav Veselý
sociální pracovník
387 420 070
socialni.pracdds@dduhomole.cz
Petra Hotová
vedoucí kuchyně
387 420 071Středisko výchovné péče Český Krumlov
Špičák 114
Český Krumlov
380 712 426

Mgr. Jan Tůma
vedoucí SVP Č.Krumlov, speciální pedagog, rodinný terapeut
380 712 426
vedouci.ck@dduhomole.cz
Mgr. Petra Valová
etoped, arteterapeut
380 712 426
602 491 400

etopedck@dduhomole.cz
Mgr. Viktorie Kušnirenková
etoped 
380 712 426
602 491 400

etoped1ck@dduhomole.cz
Mgr. Michaela Přibylová
etoped
380 712 426
602 491 400

etopedck@dduhomole.cz
Bc. Eliška Mariánová
sociální pracovnice 
380 712 426
602 491 400

socialni.pracck@dduhomole.cz
Mgr. Petra Valkony
klinický psycholog na dohodu 
380 712 426
728 525 945

petravalkony@centrum.czStředisko výchovné péče Strakonice
Ellerova 160
Strakonice
383 324 717, mobil: 724 569 691

Mgr. Irena Bublíková
vedoucí  SVP Strakonice
383 324 717
724 569 691

vedouci.st@dduhomole.cz
Bc. Iveta Hřebíčková
sociální pracovnice
383 324 717
724 569 691

socialni.pracst@dduhomole.cz
Mgr. Eva Pomahačová
etoped
383 324 717
724 569 691

etopedst@dduhomole.cz
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
psycholog
383 324 717
724 569 691

svpstrakonice@seznam.czStředisko výchovné péče České Budějovice
Dukelská 23a
České Budějovice
ambulance - 386 355 888, mobil: 607 016 598
/ fax: 386 354 582

internát - 1. výchovná skupina 778 423 954, 2. výchovná skupina 778 423 921

Mgr. Bc. Martin Dvořák
vedoucí SVP Č. Budějovice
386 354 583
vedouci.cb@dduhomole.cz
Mgr. Milan Habrda
etoped
386 355 888
etoped2cb@dduhomole.cz
Mgr. Kateřina Mistolerová (dříve Lippmannová)
etoped
778 423 745
etoped1cb@dduhomole.cz
Mgr. Ivana Peltanová
etoped
386 355 888
etoped3cb@dduhomole.cz
Mgr. Věra Lorencová
etoped
778 423 745
etoped5cb@dduhomole.cz
Mgr. Kateřina Krásová
psycholog
386 355 888
psycholog1cb@dduhomole.cz
Mgr. Petra Popelková
psycholog
386 355 888
psycholog2cb@dduhomole.cz
Mgr. Jaroslava Eberlová
učitel
778 423 745
ucitel1cb@dduhomole.cz
Mgr. Růžena Císařová
učitel
778 423 745
Mgr. Radka Smolíková
vychovatel 2. VS
778 423 921
Tomáš Hrůza
vychovatel 2. VS
778 423 921
Bc. Renata Poláková
vychovatel 1. VS
778 423 954
Bc. Rostislav Kuchyňka
vychovatel 1. VS
778 423 954
Radka Košťálová
asistent pedagoga
778 423 954
778 423 921

Jaroslav Sudík
asistent pedagoga
778 423 954
778 423 921

Bc. Silvie Krzoková
sociální pracovnice
386 355 888
socialni.praccb@dduhomole.cz
Marie Dejčmarová  
účetní
778 423 745
ucetnicb@dduhomole.cz
Bc. Adéla Stluková
vychovatel


zavřít