Dětský diagnostický ústav

KONTAKTY
..................................................................................................................

Diagnostický ústav Homole
Homole 90
387 203 491-2

internát - 1. výchovná skupina 723 203 679, 2. výchovná skupina 778 423 786, 3. výchovná skupina 778 423 789

Mgr. Vladimír Ira
ředitel zařízení
387 203 490
reditel@dduhomole.cz
Ing. Pavlína Sedláčková
hlavni ekonom
387 203 491
ekonom@dduhomole.cz
Bc. Renata Fenclová
zástupce ředitele pro DDU
387 203 491
ved.vychovatelka@dduhomole.cz
Mgr. Petra Votrubová
vedoucí učitelka
778 423 745
vedouci.ucitelka@dduhomole.cz
Mgr. Jitka Lidralová
etoped
387 203 491
etoped1@dduhomole.cz
Mgr. Radek Tušl
etoped
387 203 491
etoped2@dduhomole.cz
Mgr. Radomila Kneislová
etoped
387 203 491
etoped3@dduhomole.cz
Mgr. Richard Mottl
psycholog
387 203 491
psycholog1@dduhomole.cz
Barbora Hlavatá Dis.
sociální pracovnice
387 203 494
socialni.prac1@dduhomole.cz
Bc. Zdeňka Beková
sociální pracovnice
387 203 494
socialni.prac2@dduhomole.cz
Pavlína Winterová
vedoucí kuchyně
387 203 491
ved.kuchyne@dduhomole.cz
Mgr. Lenka Bátinová
sociální pracovnice


další kontakty