DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV HOMOLE

Informace pro rodiče

Poskytujeme

 • Speciální pedagogickou a pedagogicko-psychologickou komplexní péči
 • Preventivní, poradenskou, edukační, výchovnou činnost
 • Odborný výchovně-vzdělávací dohled po celých 24 hodin
 • Školní docházku v areálu budovy
 • Systémovou práci odborných pracovníků
 • Terapeutickou činnost
 • Zdravotní péči
 • Odbornou pomoc rodičům; zákonným zástupcům

V průběhu diagnostického pobytu jsou umožněny kontakty se zákonnými zástupci

 • Návštěvy s možností vycházky
 • Telefonické kontakty
 • Písemné kontakty

Naše zařízení

 • Nabízí diagnostický pobyt v délce 6-8 týdnů
 • Zpracovává kompletní diagnostickou zprávu, která navrhuje pro každé dítě specifická výchovná a vzdělávací opatření
 • Poskytuje péči dětem plnícím povinnou školní docházku
 • Působí v oblasti Jihočeského kraje a kraje Vysočina

Dětí přijímáme na základě

 • Předběžného opatření soudu
 • Soudně nařízené ústavní výchovy
 • Žádosti o diagnostiku či rediagnostiku

Jaké přijímáme děti

 • Se závažnými školními a výchovnými problémy
 • Týrané, zneužívané, zanedbávané -syndrom CAN
 • V ohrožení zdraví a života

Náš odborný tým tvoří

 • Psycholog
 • Sociální pracovník
 • Etopedi
 • Speciální pedagogové (učitelé a vychovatelé)
 • Zdravotní sestra

Spolupracují s námi

 • Dětský lékař
 • Dětský psycholog
 • Dětský psychiatr
 • Sociální pracovníci a kurátoři
 • K-centrum
 • Jiná odborná pracoviště
KONTAKTY