DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV HOMOLE

Dětský diagnostický ústav působí v Českých Budějovicích a nejbližším okolí již od roku 1975, kdy došlo k jeho přestěhování z Vodňan.

Od tohoto roku bylo sídlo ve společném areálu Dětského diagnostického ústavu a Ústavu pro neslyšící v Riegrově ulici v Českých Budějovicích. Sounáležitost obou zařízení trvala 15 let a byla provázena neustálými problémy s dostatkem prostoru pro činnost. To se podařilo vyřešit s pomocí Magistrátu města České Budějovice, který nabídl uvolněnou budovu bez potřebného využití.

Dětský diagnostický ústav začal poskytovat své služby od podzimu 1990 v obci Šindlovy Dvory v budově města České Budějovice. Zdejší působiště bylo na nezbytně nutnou dobu, než se ústav mohl přemístit do připravovaného areálu, který byl v sousední obci Homole.

K přemístění došlo v létě 1993 a od 20 září téhož roku, kdy do budovy bývalé školy nastoupily první děti, je sídlo diagnostického ústavu na současné adrese. Poskytované služby jsou pro děti plnící povinnou školní docházku ze spádového území Jihočeského kraje a části kraje Vysočina - území bývalých okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Ve stejném území jsou i následná zařízení našeho dětského diagnostického ústavu do kterých jsou po ukončení diagnostického pobytu správním rozhodnutím děti přeřazeny.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 18. srpna 2005 došlo ke sloučení Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče Šindlovy Dvory 25 s Dětským diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné péče Homole 90.

Nový název sloučené příspěvkové organizace je : Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90, 370 01 Č.Budéjovice.

KONTAKTY