Dětský domov se školou

KONTAKTY
..................................................................................................................

Dětský domov se školou Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 25
387 203 539

Mgr. Petr Šulista
zástupce ředitele pro DDŠ
387 203 539
zast.rediteledds@dduhomole.cz
Mgr. Michaela Korbelová
etoped
387 420 070
etopeddds@dduhomole.cz
Bc. Václav Veselý
sociální pracovník
387 420 070
socialni.pracdds@dduhomole.cz
Petra Hotová
vedoucí kuchyně
387 420 071